Thống Kê Chu Kỳ KQXS |Thống kê tần suất xổ số - Siêu Kết Quả™

Bộ số Chu kỳ dài nhất không về Khoảng thời gian của chu kỳ Ngày xuất hiện gần đây nhất
0028Từ 10-07-2018 đến 08-08-201825-05-2023 - (4 lượt quay trước)
0124Từ 05-03-2018 đến 30-03-201827-05-2023 - (2 lượt quay trước)
0222Từ 03-07-2017 đến 26-07-201725-05-2023 - (4 lượt quay trước)
0331Từ 04-04-2022 đến 06-05-202226-05-2023 - (3 lượt quay trước)
0434Từ 23-11-2016 đến 28-12-201624-05-2023 - (5 lượt quay trước)
0523Từ 30-07-2018 đến 23-08-201821-05-2023 - (8 lượt quay trước)
0627Từ 04-10-2022 đến 01-11-202219-05-2023 - (10 lượt quay trước)
0723Từ 21-02-2021 đến 17-03-202123-05-2023 - (6 lượt quay trước)
0823Từ 08-07-2022 đến 01-08-202226-05-2023 - (3 lượt quay trước)
0924Từ 23-04-2019 đến 18-05-201922-05-2023 - (7 lượt quay trước)
1033Từ 07-12-2016 đến 10-01-201726-05-2023 - (3 lượt quay trước)
1127Từ 28-06-2018 đến 26-07-201827-05-2023 - (2 lượt quay trước)
1223Từ 07-06-2018 đến 01-07-201819-05-2023 - (10 lượt quay trước)
1323Từ 13-01-2018 đến 06-02-201828-05-2023 - (1 lượt quay trước)
1437Từ 13-01-2020 đến 20-02-202022-05-2023 - (7 lượt quay trước)
1527Từ 13-08-2019 đến 10-09-201925-05-2023 - (4 lượt quay trước)
1627Từ 13-03-2022 đến 10-04-202226-05-2023 - (3 lượt quay trước)
1729Từ 20-08-2017 đến 19-09-201724-05-2023 - (5 lượt quay trước)
1830Từ 16-09-2015 đến 17-10-201528-05-2023 - (1 lượt quay trước)
1920Từ 11-08-2017 đến 01-09-201727-05-2023 - (2 lượt quay trước)
2027Từ 15-01-2014 đến 12-02-201428-05-2023 - (1 lượt quay trước)
2128Từ 10-05-2016 đến 08-06-201625-05-2023 - (4 lượt quay trước)
2224Từ 06-10-2016 đến 31-10-201613-05-2023 - (16 lượt quay trước)
2325Từ 20-10-2020 đến 15-11-202014-05-2023 - (15 lượt quay trước)
2425Từ 01-05-2015 đến 27-05-201528-05-2023 - (1 lượt quay trước)
2522Từ 30-09-2016 đến 23-10-201627-05-2023 - (2 lượt quay trước)
2631Từ 29-01-2023 đến 02-03-202328-05-2023 - (1 lượt quay trước)
2727Từ 21-02-2022 đến 21-03-202228-05-2023 - (1 lượt quay trước)
2830Từ 15-07-2015 đến 15-08-201528-05-2023 - (1 lượt quay trước)
2925Từ 14-03-2017 đến 09-04-201721-05-2023 - (8 lượt quay trước)
3029Từ 10-09-2015 đến 10-10-201523-05-2023 - (6 lượt quay trước)
3123Từ 09-12-2019 đến 02-01-202019-05-2023 - (10 lượt quay trước)
3226Từ 17-04-2022 đến 14-05-202218-05-2023 - (11 lượt quay trước)
3326Từ 05-09-2021 đến 03-10-202119-05-2023 - (10 lượt quay trước)
3423Từ 25-03-2018 đến 18-04-201811-05-2023 - (18 lượt quay trước)
3535Từ 19-04-2018 đến 25-05-201810-05-2023 - (19 lượt quay trước)
3627Từ 13-11-2016 đến 11-12-201619-05-2023 - (10 lượt quay trước)
3727Từ 21-01-2021 đến 20-02-202118-05-2023 - (11 lượt quay trước)
3826Từ 03-07-2016 đến 30-07-201617-05-2023 - (12 lượt quay trước)
3938Từ 17-06-2014 đến 26-07-201417-05-2023 - (12 lượt quay trước)
4026Từ 01-10-2018 đến 28-10-201830-04-2023 - (29 lượt quay trước)
4132Từ 22-10-2019 đến 24-11-201931-03-2023 - (59 lượt quay trước)
4225Từ 25-08-2017 đến 20-09-201717-02-2023 - (101 lượt quay trước)
4319Từ 28-05-2014 đến 17-06-201429-11-2022 - (181 lượt quay trước)
4430Từ 29-04-2016 đến 30-05-201603-12-2022 - (177 lượt quay trước)
4530Từ 06-03-2022 đến 06-04-202203-12-2022 - (177 lượt quay trước)
4625Từ 12-07-2014 đến 07-08-201413-11-2022 - (197 lượt quay trước)
4729Từ 04-12-2016 đến 03-01-201703-11-2022 - (207 lượt quay trước)
4830Từ 16-02-2021 đến 19-03-202117-11-2022 - (193 lượt quay trước)
4923Từ 03-11-2015 đến 27-11-201503-02-2021 - (845 lượt quay trước)
5026Từ 26-08-2018 đến 22-09-201809-02-2021 - (839 lượt quay trước)
5126Từ 04-10-2019 đến 31-10-201922-01-2021 - (857 lượt quay trước)
5222Từ 30-11-2019 đến 23-12-201901-02-2021 - (847 lượt quay trước)
5325Từ 23-10-2019 đến 18-11-201930-01-2021 - (849 lượt quay trước)
5422Từ 09-04-2015 đến 02-05-201502-02-2021 - (846 lượt quay trước)
5542Từ 11-09-2020 đến 24-10-202031-01-2021 - (848 lượt quay trước)
5623Từ 16-12-2020 đến 09-01-202129-01-2021 - (850 lượt quay trước)
5730Từ 28-03-2014 đến 28-04-201431-01-2021 - (848 lượt quay trước)
5835Từ 01-01-2018 đến 06-02-201821-01-2021 - (858 lượt quay trước)
5920Từ 05-05-2015 đến 26-05-201502-02-2021 - (846 lượt quay trước)
6022Từ 04-09-2015 đến 27-09-201503-02-2021 - (845 lượt quay trước)
6118Từ 20-03-2016 đến 08-04-201602-02-2021 - (846 lượt quay trước)
6228Từ 24-07-2017 đến 22-08-201702-02-2021 - (846 lượt quay trước)
6330Từ 17-06-2020 đến 18-07-202029-01-2021 - (850 lượt quay trước)
6425Từ 14-09-2018 đến 10-10-201801-02-2021 - (847 lượt quay trước)
6529Từ 06-05-2017 đến 05-06-201703-02-2021 - (845 lượt quay trước)
6629Từ 16-11-2014 đến 16-12-201403-02-2021 - (845 lượt quay trước)
6723Từ 14-09-2014 đến 08-10-201402-02-2021 - (846 lượt quay trước)
6820Từ 28-05-2017 đến 18-06-201730-01-2021 - (849 lượt quay trước)
6932Từ 07-06-2019 đến 10-07-201903-02-2021 - (845 lượt quay trước)
7022Từ 11-11-2019 đến 04-12-201902-02-2021 - (846 lượt quay trước)
7124Từ 17-03-2014 đến 11-04-201428-01-2021 - (851 lượt quay trước)
7219Từ 18-02-2016 đến 10-03-201603-02-2021 - (845 lượt quay trước)
7320Từ 11-10-2020 đến 01-11-202029-01-2021 - (850 lượt quay trước)
7436Từ 04-04-2016 đến 11-05-201631-01-2021 - (848 lượt quay trước)
7522Từ 18-07-2014 đến 10-08-201403-02-2021 - (845 lượt quay trước)
7624Từ 23-08-2020 đến 17-09-202003-02-2021 - (845 lượt quay trước)
7721Từ 03-09-2020 đến 25-09-202001-02-2021 - (847 lượt quay trước)
7833Từ 02-09-2017 đến 06-10-201731-01-2021 - (848 lượt quay trước)
7924Từ 04-01-2020 đến 29-01-202003-02-2021 - (845 lượt quay trước)
8020Từ 07-10-2014 đến 28-10-201431-01-2021 - (848 lượt quay trước)
8122Từ 30-03-2014 đến 22-04-201401-02-2021 - (847 lượt quay trước)
8222Từ 20-01-2019 đến 12-02-201903-02-2021 - (845 lượt quay trước)
8327Từ 06-07-2016 đến 03-08-201603-02-2021 - (845 lượt quay trước)
8429Từ 01-06-2014 đến 01-07-201401-02-2021 - (847 lượt quay trước)
8525Từ 16-02-2014 đến 14-03-201429-01-2021 - (850 lượt quay trước)
8628Từ 08-11-2016 đến 07-12-201603-02-2021 - (845 lượt quay trước)
8723Từ 28-09-2014 đến 22-10-201403-02-2021 - (845 lượt quay trước)
8821Từ 24-09-2014 đến 16-10-201430-01-2021 - (849 lượt quay trước)
8925Từ 26-01-2014 đến 21-02-201402-02-2021 - (846 lượt quay trước)
9023Từ 09-03-2017 đến 02-04-201702-02-2021 - (846 lượt quay trước)
9125Từ 19-08-2014 đến 14-09-201401-02-2021 - (847 lượt quay trước)
9223Từ 04-04-2014 đến 28-04-201403-02-2021 - (845 lượt quay trước)
9323Từ 04-04-2018 đến 28-04-201802-02-2021 - (846 lượt quay trước)
9423Từ 24-07-2020 đến 17-08-202030-01-2021 - (849 lượt quay trước)
9527Từ 11-04-2014 đến 09-05-201430-01-2021 - (849 lượt quay trước)
9628Từ 25-05-2015 đến 23-06-201530-01-2021 - (849 lượt quay trước)
9725Từ 02-05-2018 đến 28-05-201803-02-2021 - (845 lượt quay trước)
9824Từ 10-11-2015 đến 05-12-201501-02-2021 - (847 lượt quay trước)
9922Từ 21-12-2020 đến 13-01-202131-01-2021 - (848 lượt quay trước)
Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...
Dự đoán Xổ Số Hôm Nay
Khu Chăn Nuôi VIP
asahibeersettLement acappeLLaphotography jerrysbreakaway dtvidros contingencyofthenow photosbysaLLyjeanne bentonforsenate LindastarhairsaLon gcgraywriter softsourcebd ivanhoe-waterford vattuxaydunghL kibristupbebekLab vipescortbayantr designdesobranceLha caLendario-personaLizado jenniferbravo wyamo yukaimachinery 100inhambLe megadentstudios kLspareroom samantharosen fLoor-crafts musikmasakini x2yachtcharter anticariatadis